Kontakt

Provozovatelem tohoto webu je Ing. Jiří Ptáček - daňový poradce, evidenční číslo osvědčení 4149

Místo podnikání: Nad Humny 122, 273 51 Svárov

Kancelář: Bělohorská 125/24, 169 00 Praha 6
IČO: 751 21 174
Fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců ČR


Mobil: 608 975 976

Je zcela vyloučeno, aby výše uvedené údaje byly zahrnuty do jakékoliv databáze (např. marketingové databáze, databáze kontaků nebo jiné databáze) a porušením tohoto ustanovení se tvůrce nebo majitel nebo provozovatel nebo poskytoval nebo prodejce nebo uživatel takové databáze vystavuje nebezpečí postihu ze strany správních orgánů.