Odklad daně z příjmů

 • Nemůžete nebo nemáte čas připravit podklady a zpracovat daňové přiznání k dani z příjmů do konce března 2017?
 • Nemáte k dispozici potřebné finanční prostředky nebo je chcete nechat vydělávát o 3 měsíce déle?
 • Chcete aby správce daně viděl, že daňové přiznání zpracoval a podal DAŇOVÝ PORADCE?
 • Nebo jen chcete podat daňové přiznání až 3. července 2017?
 • Pak jste tady správně - odložte si termín zpracování a podání daňového přiznání a úhradu daňové povinnosti včetně pojistného u fyzických osob o 3 měsíce do 3. července 2017.

Výhody odložení daně

 • Vhodné jak pro fyzické osoby (podnikatele, nepodnikající osoby povinné podat daňové přiznání, např. z důvodu solidární daně), tak pro právnické osoby (obchodní korporace, spolky nebo ústavy).
 • U fyzických osob platí také pro přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.
 • Předání daňového přiznání příslušnému správci daně DAŇOVÝM PORADCEM.
 • O 3 měsíce více času pro zajištění podkladů pro daňové přiznání.
 • O 3 měsíce později úhrada daňové povinnosti a platba nových (mnohdy vyšších) záloh.
 • Zpracování daňového přiznání odborníkem s dlouholetou praxí.

Cena za odklad daně

Výše odměny za odklad daně je sjednána dohodou v souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zajištění odkladu daně

Kontakt naleznete zde.

Jakékoliv porušení podmínek smlouvy, obecných podmínek pro poskytování daňového poradenství nebo nedodržení termínů může mít za následek okamžitou neplatnost smlouvy a udělené plné moci.